ДОБРЕ ДОШЛИ

в сайта на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново – училище с традиции, с утвърдено име и авторитет, което предлага обучение в икономическо и техническо направление, извоювало достойно, реномирано и престижно място сред професионалните училища в страната.

Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново, основана през 1962 година като техникум по икономика, днес е  водеща образователна институция на територията на област Габрово с утвърдено име и авторитет. От учебната 2014/2015 година тя е правоприемник на Професионалната техническа гимназия „Димитър Крусев“ – Дряново, а през учебната 2017/2018 година успешно  осъществява и прием  в техническо направление. Учениците на ПГИ „Рачо Стоянов” - Дряново вземат активно участие в различни инициативи, национални  и международни състезания, областни олимпиади и конкурси, като така те придобиват самочувствие, подплатено със знания, умения и творческо мислене. 

През учебната 2019/2020 година в ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново се обучават ученици в:
  • Техническо направление - специалност "Машини и системи с ЦПУ" - дуална форма на обучение;
  • Икономическо направление - специалности: "Електронна търговия", "Икономика и мениджмънт", "Селски туризъм" и "Организация на туризма и свободното време".
Училището работи по националните програми на МОН „Подкрепа за успех“, „Образование за утрешния ден“ и  „Квалификация на педагогическите специалисти“ , в тясно сътрудничество е с бизнеса, в партьорство с "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика"  ООД  с  управител Мариана Печеян за дуалната форма на обучение.  Поддържа контакти с висшите  учебни  заведения - ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий", УНСС, Икономически университет Варна, ТУ - София   и има сключени споразумения със Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов и Технически Университет - Габрово.
 
През 2019 година  ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново разработи и реализира следните проекти: 
  •  „Нашият училищен двор – чист и зелен“ от Националната кампания „За чиста околна среда - 2019 г.” на тема: „Обичам природата – и аз участвам” към ПУДООС;
  •  „Спортът е вашето здраве“ към Обществен форум –Дряново – 2019 г.; 
  • По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, дейност 3 „Разработване на учебно помагало“ по предмета  „Металорежещи машини и инструменти“ .
 
Гимназията е член на Академията на Централно Европейските Училища /АCES/ и поддържа активни международни контакти с професионални училища и образователни институции от всички европейски страни. Фондация FARE Net - Англия активно подкрепя спортните инициативи на училището.