Добре дошли

в сайта на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново – единственото икономическо училище в Габровска област, училище с традиции, с утвърдено име и авторитет, извоювало достойно, реномирано и престижно място сред професионалните училища в страната.

 

Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново е водеща икономическа образователна институция на територията на област Габрово. Основана през 1962 година като техникум по икономика, днес гимназията, с утвърденото си име и авторитет, заема престижно място сред професионалните училища в страната. От учебната 2014/2015 година тя е правоприемник и на Професионалната техническа гимназия „Димитър Крусев“ – Дряново.


В ПГИ „Рачо Стоянов“ учениците се обучават в специалности с трета степен на професионална квалификация и разширено изучаване на английски език в две професионални направления:
• Икономическо със специалности “Банково дело”, „Оперативно счетоводство”, „Малък и среден бизнес“, "Митни­­ческа и данъчна администрация", „Митническо и данъчно обслужване”, 
• Техническо със специалности “Машини и системи с ЦПУ“ 
 В гимназията са обособени 2 компютърни кабинета, кабинет за учебно-тренировъчна фирма с компютъризирани работни места и интерактивна дъска, мултимедийна зала, библиотека, технически работилници, спортни салони и игрища.

В ПГИ „Рачо Стоянов“ работят висококвалифицирани преподаватели и специалисти с дългогодишен опит. Обучават се ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение, а от 2014 г. гимназията работи по проект „Нова възможност за моето бъдеще“ за валидиране на знания и умения в професионални икономически специалности. Учениците на ПГИ „Рачо Стоянов” вземат дейно участие в различни икономически инициативи, национални състезания по счетоводство, областни олимпиади и конкурси, като така те придобиват самочувствие, подплатено със знания, умения и творческо мислене.

ПГИ „Рачо Стоянов“ работи по националните програми на МОН „Ученически практики“, „УСПЕХ – Да направим училището привлекателно за младите хора“, „Квалификация на педагогическите специалисти“, „Управление за ефективно професионално образование“. Училището работи в тясно сътрудничество с бизнеса и с висши учебни заведения. Има сключени споразумения със Стопанска Академия "Д. А. Ценов - Свищов и Технически Университет - Габрово.

Гимназията е член на Академията на Централно Европейските Училища /АCES/ и поддържа активни международни контакти с професионални училища и образователни институции от всички европейски страни. Фондация FARE Net - Англия активно подкрепя спортните инициативи на училището. 

От Септември 2014 г. ПГИ „Рачо Стоянов“ работи по проект „Иновациите в администрацията - английска виза за българския трудов пазар“, а от август 2015 и по проект "Европейски икономически стаж - конкурентноспособни млади професионалисти" по Ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани, Професионално образование и обучение на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „ЕРАЗЪМ+“. Възпитаници на гимназията провеждат своя професионален триседмичен стаж в ADC College – Лондон.