Дуално обучениеПрактическо обучение в реална работна среда
За учебната 2020/2021 г. бизнес партньори на ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново в дуалната форма на обучение са: 1. "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ООД - Дряново 2. "Вагонен завод - Интерком" АД  - Дряново 3. "Троймаш" ООД - Дряново. Между фирмите и училището са сключени договори за партньорство за осигуряване  и организиране на професионално  практическо обучение на учениците от  ГИМНАЗИЯТА по системата на дуалното  обучение по професия „Машинен техник“,...

Прочети още »

Съдружество с най-известния в града и в страната Инструментален завод „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД
Развитието на училището представлява съдружество с най-известния в града и в страната Инструментален завод „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД гр. Дряново, намиращ се под ръководството на г-жа Мариана Печеян, която не само подкрепи формирането на паралелка с професионална насоченост, но и спонсорира предприятието и стипендира учащите се от началото на учебната година. Учениците от 8 клас при ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново се обучават на място във ВСК „Кентавър” под прякото ръководство на инж....

Прочети още »