Практическо обучение в реална работна средаЗа учебната 2021/2022 г. бизнес партньори на ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново в дуалната форма на обучение са:
1. "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ООД - Дряново
2. "Вагонен завод - Интерком" АД  - Дряново
3. "Троймаш" ООД - Дряново.
Между фирмите и училището са сключени договори за партньорство за осигуряване  и организиране на професионално  практическо обучение на учениците от  ГИМНАЗИЯТА по системата на дуалното  обучение по професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ при РАБОТОДАТЕЛЯ.  Обучението се осъществява по учебен план и предварително разработена програма. 

 

 
« назад