НовиниСЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На 23.03.2022 г. /сряда / от 17.30 ч.  Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново  и Фондация «Национален център за борба с бедствия и аварии», партньор по проекта, канят  всички родители на учениците, участници в  проект BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “Професионалното образование - традиция и нови възможности“ към „МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно...

Прочети още »

Покана Обществен съвет
   Уважаеми родители, Педагогическата колегия и ръководството на Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" имат удоволствието да ви поканят на събрание на родителите във връзка с  избор на представители за нов състав на Обществения  съвет. Събранието ще се състои на 31.03.2022г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Мултимедийната зала на ПГИ “Рачо Стоянов”. Дневен ред на събранието: Устройство и дейност на обществените съвети към детските градини...

Прочети още »

Обява
Фондация „Национален център за борба с бедствия и аварии“ в качеството си на партньор по Проект BG05M2OP001-3.013-0004-C01 "Професионалното образование - традиция и нови възможности" с бенефициент ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОРНА ПЕРСОНАЛ НА ДЛЪЖНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА: Експерт образователни дейности – 1 брой II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ • Участва в...

Прочети още »

Обръщение
СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,               Благодаря Ви за бързото реагиране и справяне с включването на ученици, учители и  родители в затворените социални групи по класове. Днес 16.03.2020 г. ПГИ "Рачо Стоянов" стартира с дистанционното обучение на учениците от 8 до 12 клас. Поздравления за всички ученици и учители, които още днес участваха в проведените занятия. Вариантите на преподаване и учене от разстояние...

Прочети още »

Обява
Фондация „Национален център за борба с бедствия и аварии“ в качеството си на партньор по Проект BG05M2OP001-3.013-0004-C01 "Професионалното образование - традиция и нови възможности" с бенефициент ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОРНА ПЕРСОНАЛ НА ДЛЪЖНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА: Експерт образователни дейности – 1 брой II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ • Участва в...

Прочети още »

Социални затворени групи по класове
СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, От 16.03.2020 г. /понеделник/  ПГИ "Рачо Стоянов" започва електронно обучение. Затова е необходимо: 1. Всички ученици ще бъдат включени в социалната група, която ще се създаде от класния ръководител. В групата ще са включени учениците само от класа, в който са, класният ръководител, учителите, които преподават , родители и директора. 2. Ако има ученици, които нямат  профил в социалните мрежи, веднага да създадат за да могат да се включат...

Прочети още »

Съобщение за дистанционно обучение от 16.03.2020 г.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, днес 13 март 2020 г. с Решение на Народното събрание е обявено извънредно положение и съгл. З-д № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия в училищата до 29.03.2020 г. Обучението и проверката на знанията ще се извършва дистанционно. Следете информацията, която ще публикуваме на официалният сайт на ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново. /pgidryanovo.com/. Отнесете се сериозно...

Прочети още »