ВръзкиМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

www.mon.bg

 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА  ОБРАЗОВАНИЕТО

http://rio-gabrovo.org

 

СА „Д.А. ЦЕНОВ” Свищов

www.uni-svishtov.bg

 

ВТУ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

www.uni-vt.bg

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

www.tugab.bg

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

www.ue-varna.bg

 

УНСС – СОФИЯ

www.unwe.bg

 

НАЦИОНАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА МРЕЖА

https://pedagogika.nacid.bg/ 
« назад