Информация
13.04.2021Информация Информация Информация Информация

 

НП „Изграждане на училищна STEM среда“

 

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълненеие на дейностите по Националната програма на МОН „Изграждане на училищна  STEM среда“ в ПГИ „Рачо Стоянов“

 

            В Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“  поетапно се изпълняват дейностите  по Националната програма на МОН „Изграждане на училищна  STEM среда“. Завършени са строително –ремонтните работи  в класната стая за дигитални креативни създатели и кът за работа. Поставен е климатик, видеонаблюдение, лед-осветление и пожароизвестяване. Доставени са лаптопи с touch  екран със софтуер за управление на класната стая, интерактивен дисплей и устройство за съхранение и зареждане на лаптопите. Предстои да се доставят роботи, измервателни уреди и електроника за кът-работилницата. Получени са работните маси, столове,  дивани, барбарони, етажерки, бюро и секция за инструменти. В изпълнението на дейностите  са включиха с доброволен труд учители и родители. Училището получи и  експертна подкрепа от  община Дряново при извършването на строително-ремонтните работи. С  дарения в натура при изграждането на  училищната   STEM среда  участват и  фирмите-партньори „Боряна“ ЕООД - Дряново, „Крестън Булмар“ ООД – София, „Контракт Инженеринг“ ООД – Габрово. Като наш бизнес-партньор в дуалната форма на обучение „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ ООД – Дряново ще осигури каталожна и справочна литература, модели и макети, които ще се ползват от учениците и ще се извърши обучение на  педагогическите специалисти. В съдаването на новата образователна среда с предоставянето на дарителски  средства участват и други фирми от града и областта.

            Нашият стремеж е да постигнем и внедрим успешно иновативна  интерактивна среда, в съответствие с актуалните тенденции на 21 век.  Да предоставим  качествено съвременно образование чрез създаване на нова учебна  STEM среда е нашата цел за  овладяване на професии, свързани с наука, математика, инженерство и технологии. Така учениците  ще придобият необходимите  знания и умения, за да се реализират успешно в избраната  техническа професия, ще се обучават чрез иновативни методи, близки до  реалния бизнес, ще се стимулират да създават и подобряват технологични решения в областта на техническата механика, програмирането и проектирането.

            До края на месец април  ще са приключени започнатите дейности, а през месец май ще се проведат  заложените  обучения на учителите  и управленския екип.

 

 

 
« назад