Заповед
12.11.2020Заповед

ЗАПОВЕД

№ 68-РД-04 /11.11.2020г.

 

 

            На основание чл. 257, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,  Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование,  Решение № 14 от Протокол № 5 /11.11.2020 г. на ПС във връзка с епидемиологична обстановка  на територията на страната

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Обучението  на учениците да се осъществява синхронно  в електронна среда от разстояние, чрез използване на електронната форма на МОН Microsoft Teams за дните 12.11.2020 г. и 13.11.2020 г.

Графика на учебното време е следния:

                         I  час    -  08.00 ч. –  08.40 ч.

                         II час    -  08.50 ч. –  09.30 ч.

                        III час –    09.40 ч. – 10.20 ч.

                        IV час –   10.40 ч. -  11.20 ч.

                         V  час –   11.30 ч. – 12.10 ч.

                        VI час –   12.20 ч. – 13.00 ч.

                       VIIчас –   13.10 ч.  -   13.50 ч.

                      VIIIчас –  14.00 ч. -   14.40 ч.

  1. Да се преустановят посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове,нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
  2. Педагогическите специалисти да  преподават електронно, спазвайки седмичното разписание на учебните часове, да  поддържат ежедневна връзка с учениците и техните родители,  да  попълват ежедневно  и навреме взетите теми по отделните предмети в електронния дневник на класа.
  3. Присъственото обучение за всички ученици започва от 16.11.2020 г. /понеделник/ от 8.00 часа при спазване на първоначалния график от началото на учебната година и всички противоепедимични мерки и допълнителни указания.  

 

            МАРИЯ СЪБЕВА

           Директор на

       ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« назад