График за втори час на класа за първия срок на уч. 2022/2023 

 

ГРАФИК:

 за консултиране на родители и ученици, както и дейности по водене на училищната документация в съответната паралелка за I – я  срок на учебната 2022/20223г.

Пара-

лелка

Класен ръководител

Ден

Час

Място

1.

Красимир Григоров Илиев

сряда

14.35 -15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

2.

Йоанна Златинова Станева

сряда

14.35 -15.20

 

Класна стая

3.

Калинка Георгиева Дойчинова

вторник

14.35 -15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

4.

10а

Силвия  Стефанова Бонева- Дакова

вторник

14.35 -15.20

Класна стая

5.

10б

Стефка Антонова Стоянова

четвъртък

14.35 -15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

6.

11а

Петя Колева Василева

сряда

14.35 -15.20

Класна стая

7.

12а

Христина Атанасова Вълева

четвъртък

13.40-14.25

Класна стая

 

 

 

 
« назад