График за втори час на класа за втория срок на уч. 2021/2022 

 

ГРАФИК

за консултиране  на родители и ученици, както и дейности по 

водене  на училищната документация за втория срок на уч. 2021/2022 г.

 

Пара-

лелка

Класен ръководител

Ден

Час

Място

1.

Йоанна Златинова Станева

сряда

14.35 -15.20

 

Класна стая

2.

Калинка Георгиева Дойчинова

вторник

14.35 -15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

3.

Силвия  Стефанова Бонева- Дакова

четвъртък

14.35 -15.20

Класна стая

4.

Стефка Антонова Стоянова

четвъртък

14.35 -15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

5.

10а

Петя Колева Василева

вторник

14.35 -15.20

Класна стая

6.

11а

Христина Атанасова Вълева

вторник

13.40-14.25

Класна стая

7.

12а

Красимир Григоров Илиев

сряда

14.35 -15.20

класна

стая

 
« назад