График на консултациите за втория срок на уч. 2021/22 г.ГРАФИК

за провеждане на консултации с временни затруднения в УВР през

втория учебен срок на учебната 2021/2022 г. както следва:

 

 

Име, презиме и фамилия

на преподавателя

Учебен предмет

 

Ден

Час

1.

Стефка Антонова Стоянова

БЕЛ

понеделник

8 час

2.

Йоанна Златинова Станева

Английски език

вторник

8 час

3.

Марияна Ангелова Димитрова

Английски език, НЕ

четвъртък

8 час

4.

Тодорка  Стойчева Славева

Математика, техническо чертане

четвъртък

8 час

5.

Христина  Атанасова Вълева

БЗО, ХООС, Физика и астрономия

вторник

8 час

6.

Петя Колева Василева

История и цивилизация,  Философски цикъл

понеделник

8 час

7.

Красимир  Григоров Илиев

Физическо възпитание и спорт и технически предмети

сряда

8 час

8.

Виолета Иванова Белчева

Икономически и технически  дисциплини, География и икономика, Информационни  тенологии

петък

8 час

9.

Силвия  Стефанова Бонева-Дакова

Икономически дисциплини

География и икономика

петък

8 час

10.

Калинка Георгиева Дойчинова

Технически предмети

петък

9 час

 
« назад