Съобщение за дистанционно обучение от 16.03.2020 г.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, днес 13 март 2020 г. с Решение на Народното събрание е обявено извънредно положение и съгл. З-д № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия в училищата до 29.03.2020 г. Обучението и проверката на знанията ще се извършва дистанционно. Следете информацията, която ще публикуваме на официалният сайт на ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново. /pgidryanovo.com/. Отнесете се сериозно и отговорно към създалата се ситуация и начина, който ще въведем за дистанционно обучение и изпитване. Ще се осигури комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес продължава и за поддържането на непрекъснатост на обучението чрез преподаване и учене, ще създадем добра организация за свързаност на всички участници в учебния процес - директор, учители, ученици и родители.
« назад