Специалности1. Прием след 7-ми клас с разширено изучаване на Английски език и придобиване на III-та степен професионална квалификация:

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - 8б клас 

УЧЕБЕН ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - 8а клас 

УЧЕБЕН ПЛАН

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - 9б клас 

УЧЕБЕН ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - 9а клас 

УЧЕБЕН ПЛАН

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - 10а клас - първа група

УЧЕБЕН ПЛАН

Организация на туризма и свободното време - 10а клас - втора група

 

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - 11а клас  и 12а клас - интензивно изучаване на  английски език

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

  Учебен план на 10а клас - туризъм« назад