Специалности1. Прием след 7-ми клас с разширено изучаване на Английски език и придобиване на III-та степен професионална квалификация:

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 8а клас

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА  - 9б клас 

УЧЕБЕН ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - 9а клас 

УЧЕБЕН ПЛАН

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 10б клас 

УЧЕБЕН ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ -10а клас 

УЧЕБЕН ПЛАН

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - 11а клас - втора  група

УЧЕБЕН ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ  - 11а клас - първа група

 

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ -  12а клас - интензивно изучаване на  английски език

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

  Учебен план на 10а клас - туризъм« назад