Проект BG051РО001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"Проект BG051РО001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование" се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013". Целта на проекта е разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО) в Република България. С помощта на разработения в рамките на проекта инструментариум – система от ииндикатори и показатели, методология, наръчници, уеб-базирана платформа за анкетни проучвания, професионалните гимназии ще имат възможност да получават информация за степента на удовлетвореност на обучаващи, обучавани, родители, представители на бизнеса относно предлаганото обучение.

ПГИ "Рачо Стоянов" е една от професионалните гимназии, в които се тества разработения инструментариум. Педагогическата колегия и ученици от 10 и 11 клас участват в анкетно проучване по проекта в периода 20 март - 20 април 2014.

 
« назад