НовиниОбществен съвет при ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново
Съгласно Учредителен протокол от 15.04.2022 г.  с Решение № 1 са избрани  следните членове на Обществения съвет при ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново: 1. Мирослав Бешев  Цонев представител от родителите 2. Митка Петрова Димитрова представител от родителите 3. Марина Стефанова Денева  представител от родителите 4. Стефка Борисова Пенкова представител на работодателите 5. Татяна  Емануилова Декова  представител на финансиращия орган На основание чл. 18, ал....

Прочети още »

Информация за формите на обучение през учебната 2022/2023 г.
През учебната 2022/2023 г. ПГИ "Рачо Стоянов предлага следните форми и специалности на обучение: - дневна форма на обучение  със специалност "Организация на туризма и свободното време" в 9а, 10а и 11а клас - дневна  дуална форма на обучение със специалност "Машини и системи с ЦПУ" в 8а, 9б, 10б, 11а и 12 клас - самостоятелна форма на обучение  със специалности "Организация на туризма и свободното време" , "Икономика и мениджмънт" и "Машини и системи с ЦПУ"  за ученици...

Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На 23.03.2022 г. /сряда / от 17.30 ч.  Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново  и Фондация «Национален център за борба с бедствия и аварии», партньор по проекта, канят  всички родители на учениците, участници в  проект BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “Професионалното образование - традиция и нови възможности“ към „МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно...

Прочети още »

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ" Съгласно Учредителен протокол от 15.04.2022 г. с Решение № 1 са избрани следните членове на Обществения съвет при ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново 1. Мирослав Бешев  Цонев представител от родителите 2. Митка Петрова Димитрова представител от родителите 3. Марина Стефанова Денева  представител от родителите 4. Стефка Борисова Пенкова представител на работодателите 5. Татяна  Емануилова Декова  представител на финансиращия...

Прочети още »

Покана Обществен съвет
   Уважаеми родители, Педагогическата колегия и ръководството на Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" имат удоволствието да ви поканят на събрание на родителите във връзка с  избор на представители за нов състав на Обществения  съвет. Събранието ще се състои на 31.03.2022г. /четвъртък/ от 18:00 часа в Мултимедийната зала на ПГИ “Рачо Стоянов”. Дневен ред на събранието: Устройство и дейност на обществените съвети към детските градини...

Прочети още »

Обява
Фондация „Национален център за борба с бедствия и аварии“ в качеството си на партньор по Проект BG05M2OP001-3.013-0004-C01 "Професионалното образование - традиция и нови възможности" с бенефициент ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОРНА ПЕРСОНАЛ НА ДЛЪЖНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА: Експерт образователни дейности – 1 брой II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ • Участва в...

Прочети още »

Обръщение
СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,               Благодаря Ви за бързото реагиране и справяне с включването на ученици, учители и  родители в затворените социални групи по класове. Днес 16.03.2020 г. ПГИ "Рачо Стоянов" стартира с дистанционното обучение на учениците от 8 до 12 клас. Поздравления за всички ученици и учители, които още днес участваха в проведените занятия. Вариантите на преподаване и учене от разстояние...

Прочети още »

Обява
Фондация „Национален център за борба с бедствия и аварии“ в качеството си на партньор по Проект BG05M2OP001-3.013-0004-C01 "Професионалното образование - традиция и нови възможности" с бенефициент ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОРНА ПЕРСОНАЛ НА ДЛЪЖНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА: Експерт образователни дейности – 1 брой II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ • Участва в...

Прочети още »

Социални затворени групи по класове
СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, От 16.03.2020 г. /понеделник/  ПГИ "Рачо Стоянов" започва електронно обучение. Затова е необходимо: 1. Всички ученици ще бъдат включени в социалната група, която ще се създаде от класния ръководител. В групата ще са включени учениците само от класа, в който са, класният ръководител, учителите, които преподават , родители и директора. 2. Ако има ученици, които нямат  профил в социалните мрежи, веднага да създадат за да могат да се включат...

Прочети още »

Съобщение за дистанционно обучение от 16.03.2020 г.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, днес 13 март 2020 г. с Решение на Народното събрание е обявено извънредно положение и съгл. З-д № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия в училищата до 29.03.2020 г. Обучението и проверката на знанията ще се извършва дистанционно. Следете информацията, която ще публикуваме на официалният сайт на ПГИ "Рачо Стоянов" - Дряново. /pgidryanovo.com/. Отнесете се сериозно...

Прочети още »