Други проектиПроект BG051РО001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"
Проект BG051РО001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование" се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013". Целта на проекта е разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО) в Република България. С помощта на разработения в рамките на проекта инструментариум – система от ииндикатори и показатели, методология, наръчници, уеб-базирана платформа за анкетни проучвания, професионалните...

Прочети още »

Проект BG051PO0001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти"
Проект BG051PO0001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” - по този проект участват общо 10 педагогически  специалисти, които са изявили желание за обучение във връзка с работа в интеркултурна  среда, за превенция на училищното насилие и  агресията, за оценяване постиженията на учениците. Основната цел на проекта е повишаване равнището на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, мотивирането им за усъвършенстване на знанията и уменията...

Прочети още »