Проект "Успех за теб"ИЗГРАДЕНА КЛАСНА СТАЯ ЗА ДИГИТАЛНИ КРЕАТИВНИ СЪЗДАТЕЛИ С КЪТ ЗА РАБОТА  В ПГИ „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА  STEM СРЕДА
ИЗГРАДЕНА КЛАСНА СТАЯ ЗА ДИГИТАЛНИ КРЕАТИВНИ СЪЗДАТЕЛИ С КЪТ ЗА РАБОТА В ПГИ „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА
За учебната 2021/2022 г. Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново открива на 09.09.2021 г. нова класна стая за дигитални креативни създатели с кът за работа  по Националната програма на МОН „Изграждане на училищна  STEM среда“. Завършени са успешно  всички заложени дейности  по изпълнението...

Прочети още »

ИЗГРАДЕНА КЛАСНА СТАЯ ЗА ДИГИТАЛНИ КРЕАТИВНИ СЪЗДАТЕЛИ С КЪТ ЗА РАБОТА В ПГИ „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА
За учебната 2021/2022 г. Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново открива на 09.09.2021 г. нова класна стая за дигитални креативни създатели с кът за работа  по Националната програма на МОН „Изграждане на училищна  STEM среда“. Завършени са успешно  всички заложени дейности  по изпълнението на проекта, който е на стойност 61 000 лева, от които 50 000 са по бюджета на МОН и 11 000 лева собствен принос на училището.  Класната стая е напълно оборудвана...

Прочети още »

Проект BG051РО001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"
Проект BG051РО001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование" се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013". Целта на проекта е разработване и въвеждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО) в Република България. С помощта на разработения в рамките на проекта инструментариум – система от ииндикатори и показатели, методология, наръчници, уеб-базирана платформа за анкетни проучвания, професионалните...

Прочети още »

Проект BG051PO0001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти"
Проект BG051PO0001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” - по този проект участват общо 10 педагогически  специалисти, които са изявили желание за обучение във връзка с работа в интеркултурна  среда, за превенция на училищното насилие и  агресията, за оценяване постиженията на учениците. Основната цел на проекта е повишаване равнището на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, мотивирането им за усъвършенстване на знанията и уменията...

Прочети още »