Проект "Ученически практики"Информация по проект "Ученически практики"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ПРОЕКТ  BG051PO001-3.3.07-0001  УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ     Подготвителните дейности по проект BG051PO 0001-3.3.07-0001   „Ученически практик” започнаха още през месец октомври и продължиха през  ноември и  декември  2014 г.  Сформираният училищен  екип по  запозна учениците с  целите и задачите на проекта. Проучиха се различни фирми,  към които отправихме покани  нашите...

Прочети още »

Отчетен доклад за месец август по проект "Ученически практики"
Отчетен доклад на директора на ПГИ „Рачо Стоянов” - Дряново Мария  Иванова Събева  - функционален експерт организатор ученически практики  по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” за   месец  август 2013 г.   І. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ   Дейност 1: Данни, анализи и публичност на модерното практическо обучение за ученици от системата на ПОО   Реализирани дейности за популяризиране на проекта.   -...

Прочети още »

Отчетен доклад за месеците юни и юли 2013 г.
Отчетен доклад на директора на ПГИ „Рачо Стоянов” - Дряново Мария  Иванова Събева  - функционален експерт организатор ученически практики  по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” за   месеците  юни и юли 2013 г.   І. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ   Дейност 1: Данни, анализи и публичност на модерното практическо обучение за ученици от системата на ПОО   Реализирани дейности за популяризиране на проекта.   -...

Прочети още »