Историческа справкаИма дати и събития, които се помнят от поколенията. Такъв е и денят, в който ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ” отваря за първи път врати за своите възпитаници.

В далечната 1962 на 1-ви Септември със Заповед на Министерство на просветата и културата в гр.Дряново се открива техникум по икономика – учебно заведение, което да подготвя кадри за нуждите на отчетността, финансовата и стопанска дейност на предприятията, учрежденията и организациите.

Техникумът се е помещавал в сградата  на старото училище „Максим Райкович”.

Първият директор на училището е : Димитър Димитров.

В началото на учебната година в техникума са приети 112 ученици - 85 момичета и 27 момчета. Първите специалности са „Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството”, „Икономика, планиране и отчетност на селското стопанство” и „Търговия”. Първите учители в техникума са Стефана Минчева - български език, Мария Петрова – математика, Димитър Раев – икономика, Пенка Йовчева - химия, Тодорка Панчева - стенография, Милчо Вапцаров – физическо възпитание, Горчо Горчев – история и Георги Георгиев –  френски и немски език. Името на своя патрон Рачо Стоянов техникумът получава пет години по-късно – на 7 януари 1967 год., съгласно писмо на Окръжния народен съвет-Габрово.

Ако през изминалите години училището е набирало авторитет и влияние сред обществеността, то през последните години Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” издигна този авторитет на по-високо ниво чрез новите специалности, по които в момента се обучават учениците - специалности с трета степен на професионална квалификация и разширено изучаване на английски език: “Банково дело”, „Оперативно счетоводство” и "Митни­­ческа и данъчна администрация" и „Митническо и данъчно обслужване”.
« назад