Педагогическата колегия някогаДоайените

През тези 50 години могат да се отличат много педагози, които са изградили престижа на дряновската икономическа гимназия. Ето образите, имената и специалностите на тези  от тях, които са преподавали най-дълго и са се пенсионирали в училището:

Стефана Минчева - учител по български език и литература

Димитър Раев - учител по счетоводство

Мария Петрова - учител по математика

Йонка Нейчева - учител по история и география

Атанаска Габровска - учител по стокознание

Цена Маринова - учител по изчислителна техника

Стефка Халачева - учител по счетоводство

Славка Пенева - учител по счетоводство

Надежда Дъчева - учител по икономически дисциплини

Румяна Димитрова - учител по български език и литература

Стефка Петрова - учител по счетоводство
« назад