Педагогическа колегияТова е едно от най-големите богатства на всяко учебно заведение – неговите добре подготвени и способни педагози. През годините в училището са пръскали светлината на знанието много хора, за които учителството не е само професия, а призвание и мисия. Днес учителският колектив се състои от 10 педагози, разпределени  в две направления – общообразователни науки и професионални учебни дисциплини.

 

Стефка Антонова Стоянова

старши учител по Български език и литература, Немски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йоанна Златинова Станева

Учител по Английски език

 

 

 

 

 

Тодорка Стойчева Славева

Учител по Математика, технически предмети

Петя Колева Василева

Учител по История и цивилизация

Христина Атанасова  Вълева

старши учител по Биология и Химия

Красимир Григоров Илиев 

Учител по Физическо възпитание и спорт, технически предмети

Силвия Стефанова Бонева-Дакова

старши учител теоритично обучение

Виолета Иванова Белчева

старши учител теоритично обучение

 инж. Калинка Георгиева Дойчинова

Учител-методик

 

 

 

 

 
« назад