Педагогическа колегияТова е едно от най-големите богатства на всяко учебно заведение – неговите добре подготвени и способни педагози. През годините в училището са пръскали светлината на знанието много хора, за които учителството не е само професия, а призвание и мисия. Днес учителският колектив се състои от 12 педагози, разпределени  в две направления – общообразователни науки и професионални учебни дисциплини.

 

Стефка Антонова Стоянова

Учител по Български език и литература,

Руски език и Немски език

Йоанна Златинова Станева

Учител по Английски език

Ивелина Димитрова Генчева

Учител по Английски език

Дарина Рускова Ганчева - Маринова

Учител по Математика и ИТ

Петя Колева Василева

Учител по История и География

Христина Атанасова  Вълева

Учител по Биология и Химия

Красимир Григоров Илиев 

Учител по Физическо възпитание и спорт

Силвия Стефанова Бонева-Дакова

Учител по икономически дисциплини 

Виолета Иванова Белчева

Учител по икономически дисциплини 

 

 

 

 

 
« назад