ДокументиСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ" ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 ГОДИНА

 

СЕДМИЧКО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК 2019/2020

 

Заповед форми на обучение 2019/2020 учебна година

 

Заповед училищни планове 2019/2020 учебна година

 

Заповед за дежурствата на преподавателите през I учебен срок на 2019/2020 учебна година

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА   

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ НА "ПГИ РАЧО СТОЯНОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА НА НИВО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2019 ГОДИНА

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 
« назад