СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2021/2022 уч.год. – І СРОК 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

2021/2022 г. уч.год. – I срок

8а, „Организация на туризма и свободното време“

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Английски език

Английски език

Английски език

Философия

Български език и литература

2.

Английски език

Предприемачество

Английски език

Физика и астрономия

Български език и литература

3.

История и цивилизации

Математика

История и цивилизации

Английски език

Химия и опазване на околната среда

4.

Биология и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт

Право

Физическо възпитание и спорт

Английски език

5.

Математика

Български език и литература

Физика и астрономия

География и икономика

Английски език

6.

Информационни технологии

Български език и литература

ФВС – Модул

Математика

Английски език

7.

Час на класа

Английски език

Английски език

Английски език

 

 

8б, „Машини и системи с ЦПУ“ – дуална форма на обучение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Английски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Английски език

2.

Английски език

Български език и литература

Английски език

Английски език

Английски език

3.

Информационни технологии

Български език и литература

Предприемачество

Математика

География и икономика

4.

Български език и литература

Английски език

Английски език

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

5.

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Право

Философия

Математика

6.

Математика

История и цивилизации

История и цивилизации

Биология и опазване на околната среда

Английски език

7.

Български език и литература

Час на класа

Физика и астрономия

ФВС – Модул

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

СЪГЛАСУВАЛ:

РЗИ – ГАБРОВО

 

9а, „Организация на туризма и свободното време“

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Математика

Български език и литература

Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

2.

Биология и опазване на околната среда

Английски език

Бизнес кореспонденция ОтПП

Философия

УП Организация и функциониране на хотела ОтПП

3.

Английски език

География и икономика

Английски език

Английски език

Организация и функциониране на хотела РПП

4.

Информационни технологии

Математика

Български език и литература

Организация и функциониране на хотела СПП

Английски език

5.

Английски език

Отчет и работа с документи ОтПП

Български език и литература

Математика

Немски език

6.

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Немски език

История и цивилизации

Здравословни и безопасни условия на труд

7.

ФВС – Модул

История и цивилизации

 

 

Час на клас

 

9б, „Машини и системи с ЦПУ“ -  дуална форма на обучение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Български език и литература

География и икономика

Математика

Биология и опазване на околната среда

Математика

2.

Български език и литература

Информационни технологии

Физика и астрономия

Математика

Материали и заготовки РПП

3.

Английски език

Немски език

Техническо чертане РПП

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

4.

Немски език

Химия и опазване на околната среда

История и цивилизации

Здравословни и безопасни условия на труд

Техническо чертане ОтПП

5.

Английски език

История и цивилизации

Английски език

Български език и литература

УП Шлосерство

6.

Материали и заготовки РПП

Английски език

Английски език

Английски език

УП Шлосерство

7.

Философия

Бизнес кореспонденция ОтПП

Техническо чертане РПП

Час на класа

 

8.

ФВС Модул

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

СЪГЛАСУВАЛ:

РЗИ – ГАБРОВО

 

10а, I група „Организация на туризма и свободното време“ и II група „Машини и системи с ЦПУ“ -  дуална форма на обучение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

I група

II група

I група

II група

I група

II група

I група

II група

 I група

II група

1.

Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП

Техническа механика РПП

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Немски език

Химия и опазване на околната среда

2.

Гостоприемство в туристическата индустрия РПП

Техническа механика РПП

Английски език

История и цивилизации

Немски език

История и цивилизация

3.

Математика

Английски език

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Философия

4.

История и цивилизации

История и цивилизации

Организация и функциониране на хотела СПП

Техническо чертане ОтПП

Философия

География и икономика

5.

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт

Биология и здравно образование

Право

6.

Български език и литература

Организация и функциониране на хотела РПП

Материали и заготовки ОтПП

Математика

География и икономика

Икономика

7.

Физика и астрономия

 

УП Заваряване

Час на класа

УП Организация и функциониране на хотела СПП

Техническа механика ОтПП

ФВС Модул

8.

 

 

УП Заваряване

 

Информационни технологии

 

                       

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

СЪГЛАСУВАЛ:

РЗИ – ГАБРОВО

 

11а, „Машини и системи с ЦПУ“  - дуална форма на обучение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

 

 

Практическо

 

Обучение

 

В

 

Реална

 

Работна

 

Среда

 

 

Практическо

 

Обучение

 

В

 

Реална

 

Работна

 

            Среда

Гражданско образование

Математика

Чужд език по професията

2.

Български език и литература

Чужд език по професията

Математика

3.

Български език и литература

Електротехника и елек.

Немски език

4.

Металорежещи машини с ЦПУ

Електротехника и елек.

Металорежещи машини и инструменти СПП

5.

Металорежещи машини с ЦПУ

Технология на машиностроенето

Металорежещи машини и инструменти СПП

6.

Приложни програмни продукти

Основи на програмирането

Български език и литература

7.

Технология на машиностроенето

Немски език

Основи на програмирането

8.

Час на класа

 

УП Измервателна лаборатория

 

12а, „Машини и системи с ЦПУ“  - дуална форма на обучение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

 

 

Практическо

 

Обучение

 

В

 

Реална

 

Работна

 

Среда

 

 

Практическо

 

Обучение

 

В

 

Реална

 

Работна

 

            Среда

 

 

Практическо

 

Обучение

 

В

 

Реална

 

Работна

 

            Среда

Автоматизация на производството

Гражданско образование

2.

Автоматизация на производството

Чужд език по професията

3.

Български език и литература

Математика

4.

Български език и литература

Български език и литература

5.

Немски език

Български език и литература

6.

Немски език

Машинни елементи СПП

7.

Математика

Машинни елементи СПП

8.

Чужд език по професията

Час на класа

9.

 

 

 

Приложни програмни продукти

 

 
« назад