ДарителиДарители, подпомагащи даровити ученици и деца в неравностойно положение за учебната 2012/2013 г.

 • Г-жа Марияна Печеян, управител на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД - Дряново
 • Г-н Емил Попов, управляващ съдружник на Крестън  Булмар – София. 
 • Бета Бус” ООД - Габрово

 

Дарители, подпомагащи  ученически състезания по икономика и счетоводство

 • Г-н Емил Попов, управляващ съдружник на Крестън  Булмар – София. 
 • Г-жа Светла Тодорова – Счетоводна къща „Баланс” гр. Габрово
 •  Г-жа Емилия Данчева – „Емилия Данчева” ЕООД гр. Дряново
 • Г-н Христо Досев – одитор и съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово

 

Дарители за 50-годишния юбилей на ПГИ „Рачо Стоянов”  - Дряново месец декември 2012 г.

 • Г-н Валентин Велчев – прокурист на ЕТ „Боряна – Съба Христова” – Дряново
 • „Бета Бус” ООД - Габрово
 • Банка ДСК ЕАД Габрово
 • Г-жа Петранка и Г-н  Йосиф Новосад – управители на „Чех – Йосиф Новосад” ООД – с. Соколово
 • Г-жа Светла Тодорова – Счетоводна къща „Баланс” гр. Габрово
 • Г-жа Емилия Данчева – „Емилия Данчева” ЕООД гр. Дряново
 • Г-н Христо Досев – одитор и съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово
 • Г-н Тихомир Вачков –наш възпитаник
 • Г-жа Елка Казакова – сладкарска къща „Елина” – гр. Дряново
 • Г-н Стефан Събев – управител на „Актив плюс” ЕООД –Дряново
 • СД „Стенд- Василеви” – Габрово
 • Пенчо Станев и Евгени Данчев – Дряново
 • „Тисина” ЕООД – Дряново
 • Пламен Пръвчев – Габрово
 • Елка Трифонова  - Габрово – наш възпитаник
 • „Идея” ООД – Трявна
 • ЕТ „Ваня Каменополска” – Габрово
 • Община Дряново – наши възпитаници
 • Районен съд Дряново – наши възпитаници
 • Катя и Светлана Цаневи – наши възпитаници
 • ЕТ „Бонка Янкова” – Царева ливада
 • Фирма „Алекс” – Царева Ливада
 • Йорданка Дончева випуск 1989 от Испания
 • сем. Лесови - Дряново
 • Фирма „Лиликрап”  - Англия
 • Счетоводна къща „Снежана Лалева”
 • ЕТ „Дени – Димитър Манев” – Дряново « назад