График за втори час на класа за втория срок на уч. 2022/2023 

 

ГРАФИК за провеждане на втори час на класа за втория срок на уч. 2022-23 г.

 

Пара-

лелка

Класен ръководител

Ден

Час

Място

1.

Красимир Григоров Илиев

сряда

14.35 -15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

1.

Йоанна Златинова Станева

понеделник

14.35 -15.20

 

Класна стая

2.

Калинка Георгиева Дойчинова

вторник

14.35 -15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

3.

10а

Силвия  Стефанова Бонева- Дакова

вторник

14.35 -15.20

Класна стая

4.

10б

Стефка Антонова Стоянова

четвъртък

14.35 -15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

5.

11а

Петя Колева Василева

сряда

14.35 -15.20

Класна стая

6.

12а

Христина Атанасова Вълева

четвъртък

13.40-14.25

Класна стая

 
« назад