График за втори час на класа 

ГРАФИК

 

ЗА  ВТОРИЯ ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

 

 

 

Пара-

лелка

Класен ръководител

Ден

Час

Място

1.

Силвия  Стефанова Бонева- Дакова

четвъртък

14.35 -15.20

 

Класна стая

1.

Стефка Антонова Стоянова

четвъртък

14.35 -15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

2.

Петя Колева Василева

вторник

14.35 – 15.20

Класна стая

3.

10а

Христина Атанасова Вълева

сряда

14.35 – 15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

4.

11а

Красимир Григоров Илиев

четвъртък

14.35 – 15.20

класна

стая

5.

12а

Лютва Ерифатова Иванова

сряда

14.35 – 15.20

класна

стая

 
« назад