График за втори час на класа за втория срок на уч. 2019/2020 г.                                  УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                  МАРИЯ СЪБЕВА

                                                                                  Директор

                                                                                 На ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново

 

 

ГРАФИК

 

ЗА  ВТОРИЯ ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

 

 

Пара-

лелка

Класен ръководител

Ден

Час

Място

1.

Петя Колева Василева

четвъртък

14.35 -15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

2.

Христина Атанасова Вълева

сряда

14.35 – 15.20

„ВСК Кентавър   ИЗ Динамика“ ООД

3.

10а

Красимир Григоров Илиев

 

вторник

14.35 – 15.20

Класна стая

4.

11а

Лютва Ерифатова Иванова

четвъртък

14.35 – 15.20

Класна стая

5.

12а

Силвия  Стефанова Бонева- Дакова

четвъртък

14.35 – 15.20

Класна стая

 
« назад