График на консултациите за втория срок на уч. 2022/2023г. 

ГРАФИК за провеждане на консултации с временни затруднения в УВР през втория учебен срок на учебната 2022/20223г. 

 

Име, презиме и фамилия

на преподавателя

Учебен предмет

 

Ден

Час

1.

Стефка Антонова Стоянова

БЕЛ, НЕ

вторник

8 час

2.

Йоанна Златинова Станева

Английски език

вторник

8 час

3.

Марияна Ангелова Димитрова

Английски език, НЕ

сряда

8 час

4.

Радка Николова Радева

Математика,  Информационни технологии, техническо чертане

петък

8 час

5.

Христина  Атанасова Вълева

БЗО, ХООС, Физика и астрономия

четвъртък

8 час

6.

Петя Колева Василева

История и цивилизация,  Философски цикъл

вторник

8 час

7.

Красимир  Григоров Илиев

Физическо възпитание и спорт и технически предмети

понеделник

8 час

8.

Виолета Иванова Белчева

Икономически и технически  дисциплини, География и икономика, Информационни технологии

четвъртък

8 час

9.

Силвия  Стефанова Бонева-Дакова

Икономически дисциплини

 

понеделник

8 час

10.

Калинка Георгиева Дойчинова

Технически предмети

петък

9 час

 
« назад