График на консултациите 

Име, презиме и фамилия

на преподавателя

Учебен предмет

 

Ден

Час

1.

Стефка Антонова Стоянова

БЕЛ

понеделник

8 час

2.

Йоанна Златинова Станева

Английски език

вторник

8 час

3.

Марияна Ангелова Димитрова

Английски език, НЕ

понеделник

8 час

4.

Лютва Ерифатова Иванова

Математика

четвъртък

8 час

5.

Христина  Атанасова Вълева

БЗО, ХООС, Физика и астрономия

вторник

8 час

6.

Петя Колева Василева

История и цивилизация,  Философски цикъл

сряда

8 час

7.

Красимир  Григоров Илиев

Физическо възпитание и спорт и технически предмети

вторник

8 час

8.

Виолета Иванова Белчева

Икономически дисциплини География и икономика, Информационни  тенологии

петък

8 час

9.

Силвия  Стефанова Бонева-Дакова

Икономически дисциплини

понеделник

8 час

10.

Калинка Георгиева Дойчинова

Технически предмети

петък

8 час

 
« назад