График на консултациите през втория учебен срок на учебната 2019/2020 г.УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                  МАРИЯ СЪБЕВА

                                                                                  Директор

 

                                                                                 На ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново

 

ГРАФИК

ЗА  КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия

на преподавателя

Учебен предмет

 

Ден

Час

1.

Стефка Антонова Стоянова

БЕЛ, НЕ

вторник

8 час

2.

Йоанна Златинова Станева

Английски език

вторник

8 час

3.

Евгения Николова Стоянова

Музика

вторник

8 час

4.

Лютва Ерифатова Иванова

Математика, Информационни  тенологии, База данни, Техниченско чертане

сряда

8 час

5.

Христина  Атанасова Вълева

БЗО, ХООС, Физика и астрономия

понеделник

8 час

6.

Петя Колева Василева

История и цивилизация, География и икономика, Философски цикъл

сряда

8 час

7.

Красимир  Григоров Илиев

Физическо възпитание и спорт

сряда

8 час

8.

Виолета Иванова Белчева

Икономически дисциплини

вторник

8 час

9.

Силвия  Стефанова Бонева-Дакова

Икономически дисциплини

понеделник

8 час

10.

Христо Тодоров

Техническа механика, Шлосерство, Стругарство

четвъртък

8 час

 

 
« назад