График на класните работи през втория срок на уч. 2019/2020 година 

         

                           

гр.Дряново,обл.Габрово,ул.”Трети март”23,тел.0676 723 77/78

0878974839, e-mail: pgi_dryanovo@abv.bg, www.pgidryanovo.com

                           

 

                                   

 

                                  УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                  МАРИЯ СЪБЕВА

                                                                                  Директор

                                                                                 На ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново

 

 

ГРАФИК

 

ЗА  КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

 

Български език и литература-

Учител Стефка Стоянова

 дата

8а клас

01.06.2020 г.

9а клас

02.06.2020 г.

10а клас

04.06.2020 г.

11а клас

04.06.2020 г.

12а клас 1-ва гр. и 2-ра гр.

10.04.2020 г.

Немски език – учител Стефка Стоянова

 

9а клас

28.05.2020 г.

10а клас

26.05.2020 г.

Английски език

 

8а клас – учител Йоанна Станева

23.04.2020 г.

9а клас– учител Йоанна Станева

22.04.2020 г.

10а клас– учител Йоанна Станева

24.04.2020 г.

11а клас – учител Йоанна Станева

27.04.2020 г.

Математика –учител  Лютва Иванова

 

8а клас

05.06.2020 г.

9а клас

29.05.2020 г.

10а клас

02.06.2020 г.

11а клас

09.06.2020 г.

12а клас

01.04.2020 г.

 

 
« назад