Административни услугиНАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

- Преместване на ученици в дъражвните и в общинските училища. Приемане на ученици завършили първия гимназиален етап на средно образование от обенинените училища в XI клас  Инфо 138

- Издаване на диплома за средно образование  Инфо 141

- Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности  Инфо 143

- Издаване на служебна бележка за подаване на заявление за ДЗИ  Инфо  147

- Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ  Инфо 148

- Издаване на дубликат за завършен клас, етап или степен на образобание  Инфо 153

- Издаване на удостоверение за професионално обучение и свидетелство за професионална квалификация  Инфо 154

- Издаване на удостоверение / свидетелство за валидиране на професионална квалификация  Инфо 155

- Заявление за издаване на дубликат на документ   Изтегли 

- Заявление за валидиране на компетентности  Изтегли

- Заявление за валидиране на част от професия  Изтегли

 
« назад