Нашият училищен двор                „НАШИЯТ УЧИЛИШЕН ДВОР – ЧИСТ И ЗЕЛЕН“

 

  На 24. 10. 2019 г. от 11 ч. , във връзка с изпълнение на дейностите по проект към ПУДООС, ПГИ „Рачо Стоянов“ -  гр. Дряново Ви кани в двора на училището на следните мероприятия:

  • Баскетболен турнир
  • Кръгла маса и викторина с теми:
  • „Чиста околна среда“
  • „Опазване на природата“

 

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“

 
« назад