Списък на учебниците за уч. 2023/2024 

 

 

 

 

      ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА  И ТЕХНИКА

 

"Рачо Стоянов"

 

гр.Дряново,обл.Габрово,ул.”Трети март”23, тел.0676 723 77, 0878974839,

e-mail: info-700205@edu.mon.bg, www.pgidryanovo.com

                            

 

 

 

 

                       

 

                                                                                    

 

Утвърждавам:

Мария Събева

Директор на ПГИT “Рачо Стоянов“

Дряново

 

 

 

С П И С Ъ К

НА УЧЕБНИЦИТЕ  И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ  ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ  В ПГИ „РАЧО СТОЯНОВ” – ДРЯНОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

 

Учебен предмет

и вид подготовка

Учебник

Автор(и)

Издателство

 

VIII КЛАС

 

1.

Български език -ЗП

Български език

Александър Панов, Жанета Златева

„Диоген”

2.

Литература -ЗП

Литература

Ирен Иванчева и колектив

„Просвета”

3.

Английски език -ЗП

Legacy A1, Legacy A2

Jenny Dooley 

 „Express Publishing”

4.

Математика -ЗП

Математика

Т. Витанов, Г. Кожухарова,

М. Кьосева, К. Узунова

„Анубис”

5.

Информационни технологии -ЗП

Информационни технологии

Елиза Стефанова и кол.

„Просвета”

6.

История и цивилизации -ЗП

История и цивилизации

Хр. Матанов, Б. Стоянов,  Д. Вачков

„Анубис”

7.

География и икономика -ЗП

География и икономика

Румен Пенин,  Д. Желев

„Булвест 2000”

8.

Философия -ЗП

Философия

Г. Несторова, Р. Димитрова

„Педагог”

9.

Биология и здравно образование -ЗП

Биология и здравно образование

Владимир Овчаров, Огнян Димитров и колектив

„Булвест 2000”

10.

Физика и астрономия -ЗП

Физика и астрономия

Елка Златкова и колектив

„Анубис”

11.

Химия и опазване на околната среда -ЗП

Химия и опазване на околната среда

Данчо Даналев и колектив

„Булвест 2000”

 

ІХ КЛАС

 

 

1.

Български език -ЗП

Български език

М. Георгиева

„Анубис”

2.

Литература -ЗП

Литература

Клео Протохристова и колектив

„Анубис”

3.

Английски език -ЗП

Legacy B1.1

Jenny Dooley 

„Express Publishing”

4.

Немски език -ЗП

Magnet smart A1.1

Giorgio Motta

„Klett”

5.

Математика -ЗП

Математика

Т. Витанов, П. Недевски,  М. Кьосева

„Анубис”

7.

Информационни технологии -ЗП

Информационни технологии

Николина Николова и колектив

„Просвета”

8.

История и цивилизации -ЗП  

История и цивилизации

Хр. Матанов, Б. Стоянов, Д. Вачков

 „Анубис”

9.

География и икономика -ЗП 

География и икономика

Румен Пенин, Д. Желев

„Булвест 2000”

10.

Философия -ЗП 

Философия

Г. Несторова, Р. Димитрова

„Педагог”

11.

Физика и астрономия -ЗП

Физика и астрономия

Елка Златкова и колектив

„Анубис”

12.

Химия и опазване на околната среда -ЗП

Химия и опазване на околната среда

Данчо Даналев и колектив

„Булвест 2000”

13.

Биология и здравно образование -ЗП

Биология и здравно образование

Владимир Овчаров, Огнян Димитров и колектив

„Булвест 2000”

 

X КЛАС

 

1.

Български език-ЗП   

Български език

Петя Маринова и колектив

„БГ учебник”

2.

Литература -ЗП

Литература

Иван Инев и колектив

„БГ учебник”

3.

Английски език -ЗП

Legacy B1, part One

Jenny Dooley 

„Express Publishing”

4.

Немски език -ЗП

Magnet smart A1, Band2

Giorgio Motta

„Просвета”

5.

Математика -ЗП

Математика

Мая Алашка и кол.

„Архимед”

6.

Информационни технологии -ЗП

Информационни технологии

Ангел Ангелов - Ачо и колектив

„Булвест 2000”

7.

История и цивилизации  -ЗП

История и цивилизации

Хр. Матанов, И.Илиев, К. Табакова

„Анубис”

8.

География и икономика -ЗП

География и икономика

Румен Пенин, Д. Желев

„Булвест 2000”

9.

Философия -ЗП

Философия

Г. Несторова, Р. Димитрова

„Педагог”

10.

Физика и астрономия -ЗП

Физика и астрономия

М. Максимов и колектив

„Булвест 2000”

11.

Химия и опазване на околната среда -ЗП

Химия и опазване на околната среда

Боряна Донкова и колектив

„Булвест 2000”

12.

Биология и здравно образование -П

Биология и здравно образование

 Владимир Овчаров и колектив

„Булвест 2000”

 

 

XI КЛАС

 

1.

Български език -ЗП

Български език

Петя Маркова и колектив

„БГ учебник”

2.

Литература -ЗП

Литература

Иван Инев и колектив

„БГ учебник”

3.

Чужд език по професията – Английски език

Career Paths: Engineering

Charles Lloyd, James A. Frazier

„Express Publishing”

4.

Чужд език по професията – Английски език

Career Paths:

Tourism

Virginia Evans, Jenny Dooly, Veronica Garza

„Express Publishing”

4.

Математика -ЗП

Математика

Райна Алашка, Мая Алашка и колектив

 “Архимед”

5.

Гражданско образование

Гражданско образование

Г. Несторова

„Педагог”

6.

Немски език

Magnet smart A2, Band 1

Giorgio Motta

„Klett”

         

XII КЛАС

1.

Български език  -ЗП и ЗИП

Български език

Тодор Бояджиев и колектив

„Анубис”

2.

Литература   -ЗП и ЗИП

Литература

Валери Стефанов и Александър Панов

„Анубис”

3.

Математика -ЗП

Математика

Георги Паскалев

Здравка Паскалева

„Архимед”

4.

Свят и личност -ЗП

Свят и личност

Майа Грекова

„Просвета”

5.

Немски език

Magnet smart A2, Band 2

Giorgio Motta

„Klett”

6.

Чужд език по професията

Flash on Mechanics, electronics & Technical Assistance

Sabrina Sopranzi

“Flash”

           

 

 

 

 

 
« назад