МисияПетдесет  и седем  години учители и ученици са писали повече от половинвековната ни история, допринесли са за формирането на личности с висока интелектуална култура. Днес педагогическата колегия на гимназията продължава традициите на училището и работи с устрем в новото и динамично време, като прилага нови интерактивни методи и подходи в учебния процес, повишавайки ефективността от професионалната подготовка и способностите на децата за добра реализация на пазара на труда. Работим  за утвърждаването  на ПГИТ „ Рачо Стоянов” – Дряново като  конкурентноспособно, съвременно и необходимо училище по икономика и техника, което привлича и задържа учениците чрез добрия психологически климат и  висококвалифицирани преподаватели. Обединява ни любовта към професията, искрената обич към децата  и загриженост  за тяхното професионално бъдеще. Учителите  живеят със своето училище, защото то е тяхната съдба. Възпитанието и обучението на  нашите ученици се извършва според държавните образователни стандарти и стандартите на ЕС в духа на демократичните ценности.  Непрекъснато издигаме ролята на ученика като партньор в съвременния образователен процес, в изграждането на младия човек като гражданин на Р България и на света.

Стремежът  е непрекъснато  да се  усвояват знания, да се формират общочовешки и национални ценности, да се развива  индивидуалността, да се  стимулират  заложбите  и способности на учениците. Възпитаниците на ПГИТ „Рачо Стоянов” вземат дейно участие в различни инициативи, национални  и международни състезания, областни олимпиади и конкурси, така те придобиват самочувствие, подплатено със знания, умения и творческо мислене. Родители, учители и общественост се радват на високите успехи, на получените награди и трудолюбието на нашите деца.

Нашата мисия е да работим всеотдайно за тях, за да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система,  личности, които ще могат да отговорят на високите критерии на съвремието.

Превръщаме девиза на гимназията „Професионализъм, градивност, интелект и традиция” в действителност.
« назад