Проект "Твоят час"     През учебна 2017 / 2018 г. МОН продължава изпълнението на проект „Твоят час”, по който за втора поредна година работи ПГИ „Рачо Стоянов“, гр. Дряново.

     Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

     Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища.

     В Професионалната гимназия по икономика са сформирани общо 5 клуба с 44 участници от 8 до 12 клас.

  • Математиката – лесна и интересна“ с ученици от 8а клас и ръководител Т. Манева – ст. учител по математика;
  • Тайните на словото“ с ученици от 9а клас и ръководител Д. Григоров – учител по български език и литература;
  • Здравно образование“ с ученици от 9а клас и ръководител Хр. Вълева – ст.учител по биология и химия;
  • Правото и аз” с ученици от 10а и 11а клас и ръководител В. Белчева – ст. учител по икономически дисциплини;
  • "Счетоводител" с ученици от 10а, 11а и 12а клас и ръководител М. Събева – учител по счетоводство.

 

     Съгласно разработените тематични програми клубовете провеждат работни срещи във фирми и организират публични мероприятия.
« назад