График на дейноститеГрафик на дейностите по приемане на ученици след VII клас за учебната 2019/2020 година в ПГИРачо Стоянов

Дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 год.

3 - 5 юли 2019г. включително

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11 юли 2019 г.  включително

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16 юли 2019г. включително

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18 юли 2019 г. включително

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22 юли 2019 г. включително

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23 юли 2019 г.

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24 и 25 юли 2019 г.

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29 юли 2019 г.

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31 юли 2019 г.

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01 август 2019 г.

11.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване 

определя се от директора до 10 септември 2019 г. включително

12.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 13 септември 2019г. включително


Важно: Подаване на документите за участие в Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година ще се осъществи в Туристически информационен център на площад "Кольо Фичето"
« назад