Материално - техническа базаКомпютърен кабинет с 10 работни места в мрежа, Multipoint server, Интернет;

Кабинет по бизнес комуникации с 10 работни места в мрежа и интернет достъп.

Учебно - тренировъчен център с 4 компютъра в мрежа, с Интернет, принтер и ксерокс;

Мултимедийна зала  с Интернет, кабелна телевизия, видеоплеър, DVD, скенер;

Голям и малък физкултурен салон.

Фитнес зала.

 

Учебно – тренировъчен център

Прилагане на  знанията на практика в учебно-тренировъчния център.
« назад