Специалности1. Прием след 7-ми клас с разширено изучаване на Английски език и придобиване на III-та степен професионална квалификация:

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 8а клас

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - 9а клас 

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА  - 9б клас 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ -10а клас 

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 10б клас 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ  - 11а клас - първа група

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - 11а клас - втора  група

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ -  12а клас - интензивно изучаване на английски език

 

  Учебен план 8а клас

 Учебен план 9а клас

 Учебен план 9б клас

 Учебен план 10а клас

 Учебен план 10б клас

 Учебен план 11а клас 1 група

 Учебен план 11а клас 2 група

 Учебен план 12а клас« назад