Специалности1. Прием след 7-ми клас с разширено изучаване на Английски език и придобиване на III-та степен професионална квалификация:

ЕДНА ПАРАЛЕЛКА С ДВЕ СПЕЦИАЛНОСТИ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА  И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 8а клас

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ -  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 8а клас

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 9а клас 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ -ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 10а клас 

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 10б клас 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ  - ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ -  11а клас 

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА  НА ОБУЧЕНИЕ - 11б клас  

ЕДНА ПАРАЛЕЛКА С ДВЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 12а клас

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 12а клас

 

  Икономика и мениджмънт 8а

 Организация на туризма и свободното време 8а

 Машини и системи с ЦПУ 9а

 Организация на туризма и свободното време 10а

 Машини и системи с ЦПУ 10б

 Организация на туризма и свободното време 11а

 Машини и системи с ЦПУ 11б

 Организация на туризма и свободното време 12а

 Машини и системи с ЦПУ 12а« назад