Специалности1. Прием след 7-ми клас с разширено изучаване на Английски език и придобиване на III-та степен професионална квалификация:

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - 8а клас - 1 ГРУПА

УЧЕБЕН ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ - 8а клас - 2 ГРУПА

УЧЕБЕН ПЛАН

 

2. Прием след 7-ми клас с интензивно изучаване на Английски език и придобиване на ІІІ-та степен професионална квалификация:

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - 9а клас

УЧЕБЕН ПЛАН

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ - ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА - 10а клас

УЧЕБЕН ПЛАН

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ – 11а клас

УЧЕБЕН ПЛАН

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ - 12а клас - 1 група

УЧЕБЕН ПЛАН

 

3. Прием след завършено Основно образование и придобиване на ІІІ-та степен професионална квалификация:

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – 12а клас - 2 група

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

 

 

 

 
« назад