График на класните работи през І-я срок на учебната 2019/2020 година 

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК  НА 2019/2020 УЧЕБНАГОДИНА  

 

 

 

 

 

 

 
« назад